Reglement

Wat is het doel van de NHDB?

De initiatiefnemers van de Nationale Hoogteziekte DataBase hopen dat de registraties inzicht zullen verschaffen in de incidentie van hoogte gerelateerde problemen, waardoor specifieke aandacht kan worden geschonken aan deze problemen. Door regelmatig samenvattingen te publiceren op de site hopen we inzicht te geven in de problemen die kunnen optreden en bij welke hoogte. Aanvullend zal er dan informatie te vinden zijn op deze site over hoe de problemen ontstaan, of ze te voorkomen zijn en of er wat aan gedaan kan/moet worden. Bij terugkomst in Nederland kan ook contact opgenomen worden met de initiatiefnemers, tevens redactie van de site via hoogtegeneeskunde@gmail.com . We hopen dat dit initiatief reizigers kan behoeden voor problemen en kan helpen problemen te herkennen/behandelen om zo een veilige reis naar/op hoogte te waarborgen.

Wie kan melden?

Alle particulieren kunnen hun hoogte gerelateerde problemen melden. Ook commerciële reisorganisaties, clubs en verenigingen kunnen via deze link (www.formdesk.com/berendsen/NHDB) problemen melden. Hoe meer er gemeld wordt, hoe beter het overzicht wordt van welke problemen er kunnen optreden en hoe vaak. Het is wel erg belangrijk de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Het zou kunnen dat gegevens betreffende de voorgeschiedenis van de betrokkenen voorspellend kunnen zijn voor het probleem dat zich op hoogte heeft voorgedaan.
De initiatiefnemers zouden ook graag vernemen wat de acties zijn geweest die zijn ondernomen om het probleem aan te pakken. Beschrijf zo nodig de aanpak. Het probleem kan ook ontstaan zijn door onvoorziene gebeurtenissen zoals een sneeuwstorm of anderszins. Vermeld dit ook want dit is zeer waardevolle informatie.

Geanonimiseerd overzicht

De meldingen zullen samengevat en geanonimiseerd op de site geplaatst worden nadat een moderator de melding heeft goedgekeurd. Deze samenvatting verschijnt i.p. een keer per jaar en wordt cumulatief weergegeven met aandacht voor een specifiek probleem dat dat jaar veel is voorgekomen.

Privacyreglement

De meldingen bij de NHDB worden vertrouwelijk behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens worden beschermd geregistreerd in de database. De gegevens van individuele meldingen worden niet beschikbaar gesteld aan derden. Wel worden de gegevens anoniem gebruikt voor de publicatie van samenvattingen en eventueel publicaties in wetenschappelijke tijdschriften.

Last Published: Zondag, 21 November 2021

Terug