Informatie voor deelnemers aan de STAK@Home studie

(STrengthening Altitude Knowledge)

Beste bergliefhebber,
 
Hier vindt u schriftelijke informatie met betrekking tot de STAK@Home studie. De onderzoekers zijn geïnteresseerd in het kennisniveau met betrekking tot hoogtegerelateerde problemen bij mensen die hoogtes van ≥ 3000 meter opzoeken. Deze interesse heeft geleid tot de ontwikkeling van een vragenlijst, gebaseerd op recent gepubliceerd onderzoek waarin experts op het gebied van hoogtegerelateerde problemen beschrijven wat zij verwachten van individuen wanneer zij zich in bergachtige gebieden begeven. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit onderzoek. Uw medewerking is volledig vrijwillig en geschiedt volledig anoniem.
 
Waarom dit onderzoek?

Het hoofddoel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het kennisniveau met betrekking tot hoogtegerelateerde problemen onder leden van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) en reizigers die naar hoogte gaan. Uit de beschikbare literatuur blijkt dat dit kennisniveau in het algemeen nog steeds als beperkt kan worden beschouwd. Wij zijn van mening dat een verbetering van deze kennis kan bijdragen aan het voorkomen van hoogtegerelateerde problemen en, in geval van optreden, aan een betere herkenning en behandeling ervan.
 
Onderzoeksopzet

Zoals eerder vermeld, zal de enquête worden verspreid via een link in de nieuwsbrief. De enquête is opgedeeld in zes delen. In het eerste deel vragen wij om uw toestemming, het tweede deel (a, be en c) omvat de kennisvragen, terwijl het derde deel een paar algemene vragen bevat. De delen vier en vijf gaan over uw fysieke en mentale gezondheid en deel zes vraagt naar uw ervaringen in bergachtige omgevingen. Het invullen van de enquête zal naar schatting ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag nemen.
 
Vertrouwelijkheid van gegevens

Wij willen benadrukken dat alle door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat alleen anonieme gegevens worden verzameld.
 
Tot slot

Indien u nog vragen heeft over dit onderzoek, nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met Remco Berendsen, anesthesist aan het Leids Universitair Medisch Centrum, via
hoogteziekte@lumc.nl of telefonisch op 0031 71 5262301. U kunt tevens contact opnemen met Dr. Remco Zoethout (r.w.m.zoethout@lumc.nl). Hoewel hij niet direct betrokken is bij de uitvoering van dit onderzoek, is hij op de hoogte van de voortgang ervan en staat hij klaar om eventuele vragen te beantwoorden of met u te spreken over het onderzoek.

Deelnemen

Stacks Image 46

Hierbij de link naar het onderzoek. Wij zijn geïnteresseerd in wat je weet over hoogtegeneeskunde/ziekte.

Stacks Image 37
Page last updated: 14 April 2024
Stacks Image 26