Stacks Image 5

George Mallory (right) and Sandy Irvine on Everest in 1924. Photo: Chester Chronicle

Sometimes science is the excuse for exploration
George Mallory

Maatschap Hoogtegeneeskunde Nederland (MHGN)

De werkgroep Hoogtegeneeskunde Nederland is opgericht in 2004 te Nijmegen door een aantal in hoogte geïnteresseerde artsen. De doelstelling van de werkgroep is het toegankelijk maken van specifieke hoogte gerelateerde medische kennis om zo problemen te beperken/voorkomen en ook kennis vergaren over problemen die zijn ontstaan op en/of door hoogte. De werkgroep bestaat niet meer in zijn huidige vorm maar is omgevormd tot de Maatschap Hoogtegeneeskunde Nederland. De maatschap bestaat uit twee partners (maten). De doelstelling blijft gehandhaafd met als aanvulling (expeditie) ondersteuning vanuit Nederland. Deze leden hebben ook zitting in de Medische Commissie van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV)

Remco Berendsen

Stacks Image 41

Na mijn opleiding tot anesthesioloog in Nijmegen ben ik gaan werken in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Mijn aandachtsgebied is de cardio-thoracale anesthesie bij kinderen en volwassenen. Tijdens mijn opleiding tot anesthesioloog in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMC St. Radboud) te Nijmegen heb ik mijn internationale diploma in mountain medicine (DiMM) gehaald. In 2006 heb ik het “Dutch Congress on High Altitude Medicine, Past to Present” georganiseerd. Eerder dat jaar stond ik op de top van de 6de hoogste berg in de wereld, Cho Oyu (8201 m). Naast mijn huidige werkzaamheden als anesthesioloog ben ik zeer geïnteresseerd in de berggeneeskunde en dan met name de gevolgen die het hooggebergte heeft op de fysiologische veranderingen en de pathologie die hierbij kan optreden. Mijn promotieonderzoek heeft als thema: "How to empower the Altitude traveller?". Verder ben ik actief binnen de medische commissie van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging en ben ik bestuurslid bij stichting Outdoor Medicine. Sinds 2014 ben ik instructeur en course director van de mountain medicine cursus die we als Outdoor Medicine organiseren in samenwerking met de NKBV en tevens ben ik sinds 2016 ook WLS:MP instructeur. In 2018 heb ik samen met Marieke van Vessem de WFAM vorm gegeven, ook deze cursus wordt aangeboden door Outdoor Medicine.

Gerelateerde publicaties

[Serious and sometimes fatal consequences of high-altitude pulmonary oedema].
Berendsen RR
, Willems JH, Bosch FH, Hulsebosch R, Kayser B. Ned Tijdschr Geneeskd. 2008 Dec 20;152(51-52):2758-62

Preventie van acute hoogteziekte met acetazolamide.
M.E. van Vessem, B. Kayser, T. Stijnen,
R.R.Berendsen. Huisarts Wet 2013;56(12):610-5

[Treating frostbite injuries].
Berendsen RR
, Kolfschoten NE, de Jong VM, Frima H, Daanen HA, Anema HA. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(25):A4702

Acetazolamide and cerebrovascular function at high altitude.
Teppema LJ,
Berendsen RR. J Physiol. 2012 Jun 15;590(Pt 12):2945-6

Response to the reply of J. Duffin to our letter entitled 'Acetazolamide and cerebrovascular function at high altitude'.
Teppema LJ,
Berendsen RR. J Physiol. 2012 Aug 1;590(Pt 15):3625-6

Control of Breathing.
Teppema, L.J.,
Berendsen, R.R. (2014). In: Swenson, E., Bärtsch, P. (eds) High Altitude. Springer, New York, NY.

Letter to the Editor.
Teppema LJ,
Berendsen RR. J Appl Physiol (1985). 2016 Mar 1;120(5):564.

Reply to Hermand, Voituron, Lhuissier, and Richalet.
Teppema LJ,
Berendsen RR. J Appl Physiol (1985). 2016 Jun 15;120(12):1493.

Erythropoietin does not have effects on the ventilatory and pulmonary vascular response to acute hypoxia in men and women.
Berendsen RR
, Lindeman RC, Boom M, Aarts LP, van Dorp EL, Teppema LJ. Exp Physiol. 2016 Jul 13.

Electronic nose technology fails to sniff out Acute Mountain Sickness
Berendsen RR
, van Vessem ME, Bruins M, Teppema LJSM, Aarts LPHJ, Kayser B. High Alt Med Biol. 2018 Mar 20.

The 2018 Lake Louise Acute Mountain Sickness Score.
Roach RC, Hackett PH, Oelz O, Bärtsch P, Luks AM, MacInnis MJ, Baillie JK6; 
Lake Louise AMS Score Consensus Committee. High Alt Med Biol. 2018 Mar 19(1):4-6

Evaluation of a concept for a military expedition performance environment.
Berendsen RR
, Vieyra B, Rietjens GJWM, Beckers RTN, van Hulst RA, Boumeester CEL, Hoencamp R. J Spec Oper Med 2018 Winter;10(4):75-81. Doi: 10.55460/FTKS-NTHP.

Voluntary Increase of Minute Ventilation for Prevention of Acute Mountain Sickness.
Drago S, Campodónico J, Sandoval M,
Berendsen R, Buijze GA. Int J Sports Med. 2022 Oct;43(11):971-977. doi: 10.1055/a-1832-0279.

Strengthening Altitude Knowledge: A Delphi Study to Define Minimum Knowledge of Altitude Illness for Laypersons Traveling to High Altitude.
Berendsen RR, Bärtsch P, Basnyat B, Berger MM, Hackett P, Luks AM, Richalet JP, Zafren K, Kayser B; STAK Plenary Group. High Altitude. High Alt Med Biol. 2022 Oct 6. doi: 10.1089/ham.2022.0083. Epub ahead of print. PMID: 36201281.

Frostbite: a systemic review on freezing cold injuries in a military environment
van Dongen TTCF,
Berendsen RR, de Jong FJM, Endert EL, van Hulst RA, Hoencamp R. BMJ Mil Health 2023 Feb 7;e002171. Doi: 10.1136/military-2022-002171

Frostbite: a treatment guideline for prehospital treatment in a military environment.
Turner BL, van Dongen TTCF,
Berendsen RR, de Jong FJM, Endert EL, van Hulst RA, Hoencamp R. BMJ Mil Health. 2023 Jul 26:e002380. doi: 10.1136/military-2023-002380.

Marieke van Vessem

Stacks Image 39

Tijdens mijn opleiding tot basisarts in Utrecht heb ik kennis gemaakt met de hoogtegeneeskunde tijdens twee wetenschappelijke stages. Hierna ben ik als arts-onderzoeker gaan werken in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden. Gedurende mijn promotietraject heb ik het internationale diploma in mountain medicine (DiMM) en het aanvullende postgraduate certificate gehaald in Engeland. Na mijn promotie heb ik de opleiding tot sportarts gevolg en ben ik inmiddels in dat vakgebied werkzaam. Verder ben ik actief in de medische commissie van de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging en voor de stichting Outdoor Medicine. Sinds 2016 ben ik instructeur voor de Mountain Medicine cursus.

Gerelateerde publicaties

Preventie van acute hoogteziekte met acetazolamide.
M.E. van Vessem, B. Kayser, T. Stijnen, R.R.Berendsen. Huisarts Wet 2013;56(12):610-5

Electronic nose technology fails to sniff out Acute Mountain Sickness
Berendsen RR, van Vessem ME, Bruins M, Teppema LJSM, Aarts LPHJ, Kayser B. High Alt Med Biol. 2018 Mar 20.

Hoogtegeneeskunde.nl Privacy Policy

Hoogtegeneeskunde.nl vindt dat persoonsgegevens van de bezoekers van haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid moeten worden behandeld. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelt hoogtegeneeskunde.nl overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De door u verstrekte gegevens verwerkt hoogtegeneeskunde.nl alleen om uw vraag correct te beantwoorden of u de gevraagde dienst op juiste wijze te kunnen leveren. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u hiermee hebt ingestemd of dit wettelijk verplicht is.
Hoogtegeneeskunde.nl maakt continu logbestanden van de activiteiten op zijn web-omgeving. Die logbestanden bevatten gegevens zoals uw IP-adres, browser type, laatst bezochte hoogtegeneeskunde-webpagina en andere soortgelijke gegevens. Log-bestanden worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website van hoogtegeneeskunde te analyseren en daarmee de gebruikersvriendelijkheid en een meer efficiënte dienstverlening mogelijk te maken. Deze bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Hoogtegeneeskunde.nl maakt geen gebruik van cookies.
Dit privacy statement is van toepassing op de webpagina’s van hoogtegeneeskunde.nl. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Page last updated: 18 May 2024

Everest 1924

Stacks Image 95

Het definitieve verhaal van de Britse avonturiers die de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog overleefden en daarna hun leven waagden bij de beklimming van Mount Everest.
Op 6 juni 1924 vertrokken twee mannen vanuit een kamp op 23.000 voet op een ijsrichel net onder de lip van Everest's Noordelijke Bergpas. George Mallory, zevenendertig jaar oud, was de beste Britse klimmer. Sandy Irvine was een tweeëntwintigjarige Oxford geleerde met weinig ervaring in bergbeklimmen. Geen van beiden keerden terug.
Gebaseerd op meer dan een decennium van wonderbaarlijk onderzoek, reconstrueert bestseller auteur en ontdekkingsreiziger Wade Davis op een levendige manier de heldhaftige inspanningen van Mallory en zijn medeklimmers, waarbij hij hun belangrijke verwezenlijkingen in een ingrijpende historische context plaatst: van de Britse imperiale ambities in de 19de eeuw tot de oorlog die Mallory's generatie vorm gaf. Hun land was gebroken, en de Everest expedities kwamen te voorschijn als een krachtig symbool van nationale verlossing en hoop. In Davis's rijke verkenning schept hij een tijdloos portret van deze opmerkelijke mannen en hun buitengewone tijden.